23
ก.ค.

0

GHPs คืออะไร สำคัญอย่างไรในการประกอบกิจการด้านอาหาร

GHPs คืออะไร สำคัญยังไงในการประกอบกิจการด้านอาหารที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านอาหารไม่ควรพลาดคือมาตรฐานอะไร ?

สุขลักษณะในการผลิต การควบคุมสัตว์และพาหะนำโรค ความสะอาดในทุกขั้นตอน วัตถุดิบในการผลิต การจัดเก็บไปจนถึงการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งมีการเปลี่ยนจาก GMP มาเป็น GHPs ซึ่ง “H” ย่อมาจาก “Hygiene” เพื่อให้มีมุมมองครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ห่วงโซ่อาหาร ว่าทุกๆอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่เริ่มการผลิตขั้นต้นเช่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนกระบวนการผลิต แปรรูป การผลิตบรรจุภัณฑ์ ผู้ให้บริการกำจัดสัตว์พาหะ ไปจนถึงผู้ขายอาหารล้วนมีส่วนสำคัญกับความปลอดภัยของ ผู้บริโภคทั้งสิ้น

มาตรฐาน GHPs จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า หากเลือกซื้ออาหารจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน GHPs แล้ว จะมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตราย

———————————————————-

ต้องการตรวจขอรับรอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

081-824-5607 อ.อนวัช
094-991-2646 น้องเตย
uic.certification@gmail.com

No Comments

Reply