23
ก.ค.

0

ISO/IEC 29110:2018 คือมาตรฐานอะไร ?

ISO/IEC 29110:2018 (Software Engineering-Lifecycle Profiles For Very Small Enterprises (VSE) ) คือมาตรฐานอะไร ?

ISO/IEC 29110:2018 คือ มาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ด้านซอร์ฟแวร์ ให้แก่ ผู้ประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงาน ที่มีขนาดเล็ก ไม่เกิน 25 คน เพื่อให้มีการพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่เป็นระบบตามกระบวนการทางสากล โดยมีข้อกำหนดใน 2 กระบวนการคือ การบริหารโครงการ (Project Management) และ กระบวนการด้านการสร้างซอร์ตแวร์ (Software Implementation)

ประโยชน์ของมาตรฐาน

มาตรฐานนี้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานกับองค์กรที่มีขนาดเล็ก ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ง่าย จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาในการปรับใช้งานเข้ากับองค์กร นอกจากนั้นแล้ว มาตรฐานนี้ยังช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรให้มีการบริหารจัดการด้านคุณภาพและการบริการด้านซอร์ฟแวร์ ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขี้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และข้อได้เปรียบทางการตลาดให้กับองค์กรอีกด้วย

———————————————————-

ต้องการตรวจขอรับรอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

081-824-5607 อ.อนวัช
094-991-2646 น้องเตย
uic.certification@gmail.com

No Comments

Reply