รายชื่อสถานประกอบการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการรับรอง

1. MAGE

TAS  :  9047-2017    “ยกเลิก”

ขอบข่าย Processing and Packing Fruit (Mangosteen)

มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564

2. Mr. Wanchat Chainet

TAS  :  9047-2017    “เพิกถอน”

ขอบข่าย Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen)

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

3. Galaxy Fruit and Food Limited Partnership

TAS 9047-2017   “เพิกถอน”

ขอบข่าย Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

4. M.G.B. World Food Co., Ltd.

CODEX GMP  “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Pineapple Pine Products

ขอบข่าย Manufacture of Plastic Packaging

มีผลตั้งแต่ 2564

HACCP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Pineapple Pine Products

ขอบข่าย Manufacture of Plastic Packaging

มีผลตั้งแต่ 2564

5. The Natural Growth Co., Ltd.

ISO9001:2015  “ยกเลิก”

ขอบข่าย Export of Agricultural Products (Rice, Sugar, Flour)

มีผลตั้งแต่ 2564

HACCP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Export of Agricultural Products (Rice, Sugar, Flour)

มีผลตั้งแต่ 2564

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Export of Agricultural Products (Rice, Sugar, Flour)

มีผลตั้งแต่ 2564

6. GREEN PARAWOOD CO., LTD.

ISO9001:2015  “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacturing of Sawmill Rubber Wood

มีผลตั้งแต่ 2564

7. PANFAI CO., LTD.

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture and Sale of Melon

มีผลตั้งแต่ 2564

8. THAI MEE DEE FRUIT

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Vacuum Dried Fruits

มีผลตั้งแต่ 2564

HACCP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Vacuum Dried Fruits

มีผลตั้งแต่ 2564

9. TOB GUIDE ENGINEERING

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Plastic Injection for Automotive Parts

มีผลตั้งแต่ 2564

10. ECOLAB AND SERVICE CO., LTD.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Design, Renovation, Distributor, Manufacturing and Installation of Laboratory Furniture, Education Furniture, Office Furniture, Clean Room, Fume Hood, Wet Scrubber, Dry Scrubber, Balance Table, Chemical Storage Cabinet, Emergency Shower and Eye Wash

มีผลตั้งแต่ 2564

11. Double Plus Marketing Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Herbal Cosmetic

มีผลตั้งแต่ 2564

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Herbal Cosmetic

มีผลตั้งแต่ 2564

12. I FOUR GROUP CO., LTD.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Cosmetic Tattoo Clinic

มีผลตั้งแต่ 2564

13. AQUA ENTERPRISE CO., LTD.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Design and Manufacture of Paper Packaging and Trading

มีผลตั้งแต่ 2564

ISO14001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Design and Manufacture of Paper Packaging and Trading

มีผลตั้งแต่ 2564

14. Sirirut Paksod

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Processing of Fresh Vegetables and Dried Agriculture Products

มีผลตั้งแต่ 2564

HACCP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Processing of Fresh Vegetables and Dried Agriculture Products

มีผลตั้งแต่ 2564

15. DOUBLE NINE ENGINEERING CO., LTD.

ISO14001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Operation, Maintenance, Construction and Commissioning Services to Power Plants and Other Industries.

มีผลตั้งแต่ 2564

OHSAS18001:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Operation, Maintenance, Construction and Commissioning Services to Power Plants and Other Industries.

มีผลตั้งแต่ 2564

16. Gold Engineering Technology Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of CNC Precision Parts

มีผลตั้งแต่ 2564

17. Marjinal Company Limited.

ISO14001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service
(Facilities Management, Property Engineering & Preventative Maintenance)

มีผลตั้งแต่ 2564

OHSAS18001:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service
(Facilities Management, Property Engineering & Preventative Maintenance)

มีผลตั้งแต่ 2564

18. M Property Care Company Limited.

ISO14001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service (Cleaning Service)

มีผลตั้งแต่ 2564

OHSAS18001:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service (Cleaning Service)

มีผลตั้งแต่ 2564

19. M Property Service Security Guard Company Limited.

ISO14001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service (Security Service and Cleaning Service)

มีผลตั้งแต่ 2564

OHSAS18001:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service (Security Service and Cleaning Service)

มีผลตั้งแต่ 2564

20. Eon Tech Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Import, Distributor and System Integration of Security Equipment

มีผลตั้งแต่ 2564

OHSAS18001:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service (Security Service and Cleaning Service)

มีผลตั้งแต่ 2564

21. Aftermet Stainless Steel & Metal Recycling Co., Ltd

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Recycling, Sorting and Processing of Machine, Metal Waste/Scrap, Electronic Waste, Electronic Appliance and Plastic Scrap.

มีผลตั้งแต่ 2564

ISO14001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Recycling, Sorting and Processing of Machine, Metal Waste/Scrap, Electronic Waste, Electronic Appliance and Plastic Scrap.

มีผลตั้งแต่ 2564

22. Bouthong Exibition Group Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Supplementary Foods (Dietary Supplement, Herbal Drinks and Instant Coffee Mix Powder)

มีผลตั้งแต่ 2564

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Supplementary Foods (Dietary Supplement, Herbal Drinks and Instant Coffee Mix Powder)

มีผลตั้งแต่ 2564

23. ORGANIC AND NATURAL CO., LTD.

HACCP “ยกเลิก”

ขอบข่าย MANUFACTURE OF COCONUT PRODUCTS (FROZEN, WATER AND MEAT)

มีผลตั้งแต่ 2564

24. Happy Rice Limited Partnership.

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย

มีผลตั้งแต่ 2564

HACCP “ยกเลิก”

ขอบข่าย

มีผลตั้งแต่ 2564

25. Jungwattana Group Co., Ltd.

ISO22716:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Cosmetic (Cream and Soap)

มีผลตั้งแต่ 2564

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Cosmetic (Cream and Soap)

มีผลตั้งแต่ 2564