รายชื่อสถานประกอบการ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการรับรอง

1. MAGE

TAS  :  9047-2017    “ยกเลิก”

ขอบข่าย Processing and Packing Fruit (Mangosteen)

มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564

2. Mr. Wanchat Chainet

TAS  :  9047-2017    “เพิกถอน”

ขอบข่าย Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen)

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

3. Galaxy Fruit and Food Limited Partnership

TAS 9047-2017   “เพิกถอน”

ขอบข่าย Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

4. M.G.B. World Food Co., Ltd.

CODEX GMP  “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Pineapple Pine Products

ขอบข่าย Manufacture of Plastic Packaging

มีผลตั้งแต่ 2564

HACCP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Pineapple Pine Products

ขอบข่าย Manufacture of Plastic Packaging

มีผลตั้งแต่ 2564

5. The Natural Growth Co., Ltd.

ISO9001:2015  “ยกเลิก”

ขอบข่าย Export of Agricultural Products (Rice, Sugar, Flour)

มีผลตั้งแต่ 2564

HACCP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Export of Agricultural Products (Rice, Sugar, Flour)

มีผลตั้งแต่ 2564

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Export of Agricultural Products (Rice, Sugar, Flour)

มีผลตั้งแต่ 2564

6. GREEN PARAWOOD CO., LTD.

ISO9001:2015  “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacturing of Sawmill Rubber Wood

มีผลตั้งแต่ 2564

7. PANFAI CO., LTD.

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture and Sale of Melon

มีผลตั้งแต่ 2564

8. THAI MEE DEE FRUIT

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Vacuum Dried Fruits

มีผลตั้งแต่ 2564

HACCP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Vacuum Dried Fruits

มีผลตั้งแต่ 2564

9. TOB GUIDE ENGINEERING

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Plastic Injection for Automotive Parts

มีผลตั้งแต่ 2564

10. ECOLAB AND SERVICE CO., LTD.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Design, Renovation, Distributor, Manufacturing and Installation of Laboratory Furniture, Education Furniture, Office Furniture, Clean Room, Fume Hood, Wet Scrubber, Dry Scrubber, Balance Table, Chemical Storage Cabinet, Emergency Shower and Eye Wash

มีผลตั้งแต่ 2564

11. Double Plus Marketing Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Herbal Cosmetic

มีผลตั้งแต่ 2564

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Herbal Cosmetic

มีผลตั้งแต่ 2564

12. I FOUR GROUP CO., LTD.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Cosmetic Tattoo Clinic

มีผลตั้งแต่ 2564

13. AQUA ENTERPRISE CO., LTD.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Design and Manufacture of Paper Packaging and Trading

มีผลตั้งแต่ 2564

ISO14001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Design and Manufacture of Paper Packaging and Trading

มีผลตั้งแต่ 2564

14. Sirirut Paksod

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Processing of Fresh Vegetables and Dried Agriculture Products

มีผลตั้งแต่ 2564

HACCP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Processing of Fresh Vegetables and Dried Agriculture Products

มีผลตั้งแต่ 2564

15. DOUBLE NINE ENGINEERING CO., LTD.

ISO14001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Operation, Maintenance, Construction and Commissioning Services to Power Plants and Other Industries.

มีผลตั้งแต่ 2564

OHSAS18001:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Operation, Maintenance, Construction and Commissioning Services to Power Plants and Other Industries.

มีผลตั้งแต่ 2564

16. Gold Engineering Technology Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of CNC Precision Parts

มีผลตั้งแต่ 2564

17. Marjinal Company Limited.

ISO14001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service
(Facilities Management, Property Engineering & Preventative Maintenance)

มีผลตั้งแต่ 2564

OHSAS18001:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service
(Facilities Management, Property Engineering & Preventative Maintenance)

มีผลตั้งแต่ 2564

18. M Property Care Company Limited.

ISO14001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service (Cleaning Service)

มีผลตั้งแต่ 2564

OHSAS18001:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service (Cleaning Service)

มีผลตั้งแต่ 2564

19. M Property Service Security Guard Company Limited.

ISO14001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service (Security Service and Cleaning Service)

มีผลตั้งแต่ 2564

OHSAS18001:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service (Security Service and Cleaning Service)

มีผลตั้งแต่ 2564

20. Eon Tech Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Import, Distributor and System Integration of Security Equipment

มีผลตั้งแต่ 2564

OHSAS18001:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Property Management Service (Security Service and Cleaning Service)

มีผลตั้งแต่ 2564

21. Aftermet Stainless Steel & Metal Recycling Co., Ltd

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Recycling, Sorting and Processing of Machine, Metal Waste/Scrap, Electronic Waste, Electronic Appliance and Plastic Scrap.

มีผลตั้งแต่ 2564

ISO14001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Recycling, Sorting and Processing of Machine, Metal Waste/Scrap, Electronic Waste, Electronic Appliance and Plastic Scrap.

มีผลตั้งแต่ 2564

22. Bouthong Exibition Group Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Supplementary Foods (Dietary Supplement, Herbal Drinks and Instant Coffee Mix Powder)

มีผลตั้งแต่ 2564

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Supplementary Foods (Dietary Supplement, Herbal Drinks and Instant Coffee Mix Powder)

มีผลตั้งแต่ 2564

23. ORGANIC AND NATURAL CO., LTD.

HACCP “ยกเลิก”

ขอบข่าย MANUFACTURE OF COCONUT PRODUCTS (FROZEN, WATER AND MEAT)

มีผลตั้งแต่ 2564

24. Happy Rice Limited Partnership.

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย

มีผลตั้งแต่ 2564

HACCP “ยกเลิก”

ขอบข่าย

มีผลตั้งแต่ 2564

25. Jungwattana Group Co., Ltd.

ISO22716:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Cosmetic (Cream and Soap)

มีผลตั้งแต่ 2564

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Cosmetic (Cream and Soap)

มีผลตั้งแต่ 2564

26. Royal Corporation Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Latex Patient Examination Glove, Vinyl Patient Examination Glove and Polymer (Nitrile) Patient Examination Glove

มีผลตั้งแต่ 2564

ISO13485:2016 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Latex Patient Examination Glove, Vinyl Patient Examination Glove and Polymer (Nitrile) Patient Examination Glove

มีผลตั้งแต่ 2564

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Latex Patient Examination Glove, Vinyl Patient Examination Glove and Polymer (Nitrile) Patient Examination Glove

มีผลตั้งแต่ 2564

27. Royal Corporation Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Manufacture of Asphaltic Concrete and Construction for Road (Asphaltic Concrete Road, Surface Treatment, Cape Seal, Para Cape Seal, Slurry Seal, Para Slurry Seal, Recycling Road, Headwork Structure, Structure in Water Distribution System, Concrete Work, Porous Asphaltic Concrete, Polymer Soil Cement, Para Soil Cement, Fibro Seal, Para Fibro Seal)

มีผลตั้งแต่ 2564

28. UDON SIRIPAIBOON LIMITED PARTERSHIP

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

1. Construction and Improvement for Asphaltic Concrete Road, Para Asphaltic Concrete Road,
2. Construction and Improvement for Asphaltic Concrete Road, Para Asphaltic Concrete Road, (Asphaltic Concrete Recycle in Plant)
3. Construction and Improvement for double Surface Treatment
4. Construction and Improvement for Cape Seal, Para Cape Seal
5. Construction and Improvement (base of road) by Pavement In- place recycling
6. Irrigation building and Dredging swamp
7. Headwork Structure
8. Structure in Water Distribution System
9. Reinforced Concrete work
10. Construction and Improvement Porous Asphaltic Concrete
11. Construction and Improvement Asphaltic Concrete Para Soil Cement base, Polymer Soil Cement base
12. Construction, Improvement, Overley (by Slurry Seal, Para Slurry Seal, by Fibro Seal, by Para Fibro Seal)
13. River Bank Slope Protection Wall

มีผลตั้งแต่ 2564

29. Mr. Arkang Mayoe (Rakangtong)

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

มีผลตั้งแต่ 2564

30. Thai YC Agriculture Co., Ltd.

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2564

31. Mr. Chakkraphon Saetoen

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2564

32. Thaihong Co., Ltd.

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2564

34. Maitree Metal Work Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Menufacture of Metal Products

มีผลตั้งแต่ 2564

33. ALL THAT ONCE CO., LTD.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Distributor of Medical Device

มีผลตั้งแต่ 2564

35. The Natural Growth Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Export of Agricultural Products (Rice, Sugar, Flour)

มีผลตั้งแต่ 2564

36. BPPS. GROUP LTD., PART

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Provide Transportation and Distribution Servicer

มีผลตั้งแต่ 2565

37. The Natural Growth Cp., Ltd

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Export of Agricultural Products (Rice, Suger, Flour)

มีผลตั้งแต่ 2565

38. Riches Beauty Cosmatic Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Cosmetics

มีผลตั้งแต่ 2565

CODEX GMP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Cosmetics

มีผลตั้งแต่ 2565

HACCP “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Cosmetics

มีผลตั้งแต่ 2565

ISO22716:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย Manufacture of Cosmetics

มีผลตั้งแต่ 2565

39. 3AC (THAILAND) CO., LTD.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Manufacture of Plastic Injection Molded Parts for Electronic Appliances and Assembly of Air Conditioners and Air Purifiers

มีผลตั้งแต่ 2565

ISO14001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Manufacture of Plastic Injection Molded Parts for Electronic Appliances and Assembly of Air Conditioners and Air Purifiers

มีผลตั้งแต่ 2565

40. Mr. Chaosit Hanchor (Chananya Fruit)

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

41. Mr. Songkrit Sritavin

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

42. Miss. Mantana Pipatrattanajinda (Pang Yong Hao)

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

43. MISS THUNCHANOK PLUEMKESORN

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

44. Mr.Mongkol Pramuansuk

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen, Rambutan)

มีผลตั้งแต่ 2565

45. MISS PORNPAN YONPAN

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

46. The Lis Inter Coporation Co., Ltd.

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

47. RATTANAWONGSIRI TRADING CO., LTD.

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

48. KASIRUNGRUANG CO., LTD.

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

49. Mrs. Ranu Kongmanee (Hey Nui-Jai Ranu)

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2565

50. Miss Jantanee Phatthong (TSINGTAO)

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2565

51. Mr. Nikom Bolee (Pang Durian HJ20)

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

52. Mr. Thananop Loesthanya (Thung Thang Thong)

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

53. Choengsang International Trading Co., Ltd.

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2565

54. YEETHAI INTERNATIONAL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.

ISO9001:2015 “พักใช้”

ขอบข่าย

Normal Goods Marine and Road Transportation Service (Not contain hazardous chemicals)

มีผลตั้งแต่ 2565

55. MR. SONGPOL JARUTHIKORN

TAS 9047-2017 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

56. PROVIDER GLASSTECH CO., LTD.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Manufacture of Aluminum Window and Doors

มีผลตั้งแต่ 2565

57. Human Development Institute of Disaster Prevention and Mitigation

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Conduct Capacity Building Programme and Training Exercise for Disaster Management

มีผลตั้งแต่ 2565

58. S&S Silvergold Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Cutting, Foldering and Assembly of Paper Box and Corrugated Box

มีผลตั้งแต่ 2565

60. THAI PPF CO., LTD.

TAS9023:2007 “ยกเลิก”

TAS9024:2007 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Manufacture of Fresh Coconuts

มีผลตั้งแต่ 1/9/2022

58. S&S Silvergold Co., Ltd.

ISO9001:2015 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Cutting, Foldering and Assembly of Paper Box and Corrugated Box

มีผลตั้งแต่ 2565

59. Miss Kanyanee Wiboonthammakit

UT211135R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

60. TEIL CO., LTD.

UT211347R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2565

61. MISS CHARUWAN LILUESAI

UT211193R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

62. FWAY COMPANY LIMITED

UT200560R1 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2565

63. Thunya Thomsoun

UT200452R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruits (Durian, Mangsteen, Rambutan)

UT200453R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruits (Durian, Mangsteen, Rambutan)

มีผลตั้งแต่ 2565

64. Mr. Sathapat Thanomwong (Pang Xingtai)

UT211086R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

65. ATCHARARUNGROJ CO., LTD.

UT211195R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

66. SKINEST GLOBAL CO., LTD.

UT221519R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Manufacture of Cosmetics

มีผลตั้งแต่ 2565

67. Chivago Co.,Ltd.

UT180124R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Manufacture of Supplementary Foods

มีผลตั้งแต่ 2565

68. WANGWARA ENTERPRISE CO., LTD.

UT200650R1 “ยกเลิก”

UT200651R1 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Manufacture of Chili Paste, Crispy Chili, Crispy Chicken Skin and Fried Garlic

มีผลตั้งแต่ 2565

69. PY INTERGROUP CO., LTD.

UT211463R0 “ยกเลิก”

UT211464R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Manufacture of Instant Powder Mix and Supplement Food Products

มีผลตั้งแต่ 2565

70. Miss Chotika Netthorani (Long Durian TZY)

UT211202R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2565

71. THONGPAD COLD STORAGE CO., LTD.

UT211435R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2565

72. TIAN CHUE (THAILAND) CO., LTD. (BRANCH 2)

UT200512R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

73. THAI A E C LOGISTICS CO., LTD. (BRANCH 2)

UT200590R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2565

74. THAI EASTERN FRUIT CO., LTD.

UT211075R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2565

75. HOENG THAI CO., LTD.

UT200643R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

UT200685R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian,Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2565

76. WANGWARA ENTERPRISE CO., LTD.

UT200650R1 “ยกเลิก”

UT200651R1 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian,Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2565

77. SHOPTHAI FOODALL CO., LTD.

UT210804R0 “ยกเลิก”

UT210805R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing of Sugar Mixed Products

มีผลตั้งแต่ 2565

78. ISLAND GREEN CO., LTD.

UT210780R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Manufacture of Paper Drinking Straws

มีผลตั้งแต่ 2565

79. ISLAND GREEN CO., LTD.

UT221555R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

80. NATTHAPHAT

UT211275R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2565

81. TAI TSINGTAO CO., LTD.

 UT211441R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2566

82. The Natural Growth Co.,Ltd.

UT170049R1 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Export of Agricultural Products (Rice, Sugar, Flour)

มีผลตั้งแต่ 2566

83. Yohannah Organic Factory

UT221661R0 “ยกเลิก”

UT221662R0 “ยกเลิก”

UT221663R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Repack of Supplement Product, Beverage Powder, Herbal Tea, Coffee, Instant Foods, Seasoning and Dry Fruits & Vegetable

มีผลตั้งแต่ 2566

84. FINER THINGS CO., LTD.

UT221533R0 “ยกเลิก”

UT221532R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Manufacture of Pure Sea Salt and Flavored Salt

มีผลตั้งแต่ 2566

85. MISS WANDEE JANAMRUNG (APR)

UT211150R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2566

86. MR. HARUETHAI CHANYA (QUAN WANG-R AE)

UT211397R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2566

87. Mr. Arthit Sritongkam (Hey Tui)

UT211289R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2566

88. Mr. Aektawat Patiphon

UT210850R1 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2566

89. MISS CHARUWAN LILUESAI (ZHENGSHAN INTERNATION TRADING)

UT200652R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2566

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

90. LONG HAO INTERNATIONAL CO., LTD.

UT200740R1 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2566

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

91. GREAT FORTUNE TRADING CO., LTD.

UT211115R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian, Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 2566

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

92. ZHEN TAI WEI CO., LTD. (BRANCH 3)

UT211474R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2566

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

93. DIAMOND TOWN PROPERTY CO., LTD.

UT211419R0 “พักใช้”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2566

[/vc_column_text]

94. Kamolnat 888 Trading Co., Ltd.

UT221557R0 “พักใช้”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2566

95. TAVEECHAI SORNBUTH

UT200431R0 “ยกเลิก”

UT200432R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing of Pomelo

มีผลตั้งแต่ 2566

[/vc_column][/vc_row]

96. MISS PHACHASON THAPARAYOTHIN (FENGHUANG)

UT211444R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2566

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

97. Mr. Snan Raksa (ARPO)

UT211415R1 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2566

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

98. PLATINUM AGRIFOOD CO., LTD.

UT211376R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2566

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

99. Miss Saleethip Luangchai (Pang Durian 99)

UT211198R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2566

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

100. Mrs. Chanidapa Pitakkoson (Pang Durian Je Ple)

UT211157R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2566

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

101. TAI TSINGTAO CO., LTD.

UT211441R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2566

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

102. AHIA FRUIT CO., LTD.

UT211106R0 “ยกเลิก”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 2566

103. LEEROTNON FRESHFRUIT CO., LTD.

UT211112R0 “พักใช้”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Durian)

มีผลตั้งแต่ 17 มีนาคม 2566

[/vc_column_text]

104. Miss Saengsuda Sae-Yang

UT211083R0 “พักใช้”

ขอบข่าย

Processing and Packing Fruit (Mangosteen)

มีผลตั้งแต่ 17 มีนาคม 2566