17
ม.ค.

0
ด่วน!!!ข่าวประชาสัมพันธ์จาก UICC การฝึกอบรมแบบ Online-Training ตามปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2567

ด่วน!!!ข่าวประชาสัมพันธ์จาก UICC การฝึกอบรมแบบ Online-Training ตามปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2567

UICC Meeting Online 2567

📢

ด่วน!!!ข่าวประชาสัมพันธ์จาก UICC

…. สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมแบบ Online-Training ตามปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2567 …

📆

 วันเวลา การฝึกอบรม2567

มกราคม 2567

วันที่ 24 : ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

วันที่ 25 : การจัดการต่อความเสี่ยงและโอกาส ตามมาตรฐาน  ISO 9001:2015

กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 14 : ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
วันที่ 15 : การประเมินความเสี่ยง และการชี้บ่ง และประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
วันที่ 19 : ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 45001:2018
วันที่ 20 : เทคนิคการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 45001:2018
วันที่ 22 : การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

มีนาคม 2567

วันที่ 14-15 : ข้อกำหนด ISO22000:2018 (2 Days)
วันที่ 26 : ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

เมษายน 2567

วันที่  9 : การตรวจประเมินภายในระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
วันที่ 19 : ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
วันที่ 23 : การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ISO 45001:2018
วันที่ 27 : ข้อกำหนด CODEX GHPs Version 6 Revised in 2022

พฤษภาคม 2567

วันที่ 15 : ข้อกำหนด CODEX GHPs Version 6 Revised in 2022
วันที่ 23 : ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 45001:2018
วันที่ 25 : ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

มิถุนายน 2567

วันที่ 13-14 : ข้อกำหนด ISO22000:2018 (2 Days)
วันที่ 20 : ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001:2015
วันที่ 21 : ข้อกำหนด CODEX GHPs Version 6 Revised in 2022

รีบลงทะเบียนจองสิทธิ์ ราคาพิเศษ !! พร้อมใบเซอร์

สนใจติดต่อแจ้งลงทะเบียนได้ที่ลิ๊งค์ >>>  https://forms.gle/kgJG8LFiKj9Ga8Nz7  <<<

…รับจำนวนจำกัด…

🌈🥳🥳

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมตามเอกสารแนบหรือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอทมินหรือเบอร์เซลล์

☎️

062-749-4242

🥳

แล้วพบกันนะคะ